نمایش 1–8 از 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پرواری 1 قزل آلا بیضا

پرواری 1 بیضا یا همان g1 بیضا به منظور دوران پرواری ماهی قزل آلا با وزن 75 تا 150 گرم تولید شده است. غذای ماهی پرواری 1 بیضا باتوجه به استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و نیز تامین ریز مغذیهای مورد نیاز ماهی، رشد خوب و ضریب تبدیل کم خوراک در طول دوران پروار ماهی را سبب میگردد.

 • ورزن ماهی: 75 تا 150 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 4.6 - 4.8
 • حداقل پروتئین خام : 43
 • حداقل چربی خام: 15%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4400
 • فیبر خام (حداکثر): 2.5%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.7
 • رطوبت (حداکثر): 10%

پرواری 2 قزل آلا 21 بیضا

قیمت هر کیلو: 17،100

خوراک ماهی پرواری 2 قزل آلا 21 بیضا به منظور دوران پرواری ماهی قزل آلا با وزن 150 تا 300 گرم تولید شده است. غذای ماهی پرواری 2 بیضا باتوجه به استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و نیز تامین ریز مغذیهای مورد نیاز ماهی، رشد خوب و ضریب تبدیل کم خوراک در طول دوران پروار ماهی را سبب میگردد.

 • ورزن ماهی: 150 تا 300 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 6.2 - 6.4
 • حداقل پروتئین خام : 42
 • حداقل چربی خام: 15.5%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4400
 • فیبر خام (حداکثر): 2.5%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.7
 • رطوبت (حداکثر): 10%

 

پرواری 4 قزل آلا بیضا

خوراک ماهی پرواری 4 بیضا یا همان g4 بیضا به منظور دوران پرواری ماهی قزل آلا با وزن 400گرم به بالا تولید شده است. غذای ماهی پرواری 4 21 بیضا باتوجه به استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و نیز تامین ریز مغذیهای مورد نیاز ماهی، رشد خوب و ضریب تبدیل کم خوراک در طول دوران پروار ماهی را سبب میگردد.

 • ورزن ماهی: 400 گرم به بالا
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 8-8.2
 • حداقل پروتئین خام : 45
 • حداقل چربی خام: 16%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 3%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.9
 • رطوبت (حداکثر): 10%

رشد 1 قزل آلا بیضا

خوراک ماهی رشد 1 بیضا برای ماهیان در حال رشد 10 تا 25 گرم تولید شده است. از ویژگی های غذای رشد 1 قزل آلا 21 بیضا می توان به تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن ، قابلیت هضم بالای پروتئین و انرژی، افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا و... اشاره کرد. 

در یک کلام اگر افزایش سرعت رشد و ضریب تبدیل غذایی مناسب ماهی برایتان مهم است یک دوره از غذای ماهی رشد بیضا استفاده نمایید.

 • ورزن ماهی: 10 تا 25 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 2.2- 2.4
 • حداقل پروتئین خام : 45
 • حداقل چربی خام: 14%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.8
 • رطوبت (حداکثر): 10%

کلیدواژه ها: رشد 1 بیضا - رشد 1 21 بیضا - رشد 1 قزل آلا بیضا - رشد 1 قزل آلا 21 بیضا

رشد 2 قزل آلا بیضا

خوراک ماهی رشد 2 بیضا برای ماهیان در حال رشد 25 تا 75گرم تولید شده است. از ویژگی های غذای پیش پرواری 2 بیضا می توان به تامین احتیاجات غذایی بچه ماهی جهت رشد سریع و متوازن ، قابلیت هضم بالای پروتئین و انرژی، افزایش سطح ایمنی و مقاومت در برابر عوامل استرس زا و... اشاره کرد. 

در یک کلام اگر افزایش سرعت رشد و ضریب تبدیل غذایی مناسب ماهی برایتان مهم است یک دوره از غذای ماهی رشد 2 بیضا استفاده نمایید.

 • ورزن ماهی: 25 تا 75 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 3.2- 3.4
 • حداقل پروتئین خام : 44
 • حداقل چربی خام: 14.5%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2.2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.8
 • رطوبت (حداکثر): 10%

کلیدواژه ها: رشد 2 بیضا - رشد 2 21 بیضا - رشد 2 قزل آلا بیضا - رشد 2 قزل آلا 21 بیضا -پیش پرواری 2 قزل آلا 21 بیضا -پیش پرواری 2 قزل آلا بیضا

آغازین 1

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: 5 تا 7 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 0.5 - 0.8
 • حداقل پروتئین خام : 52
 • حداقل چربی خام: 12.5%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 1.5%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین 2

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: 7 تا 10 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 0.5 - 0.8
 • حداقل پروتئین خام : 47- 49
 • حداقل چربی خام: 10%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین یک صفر

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: 2 تا 5 گرم
 • وزن هر کیسه: 10 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 1000 - 1500 میکرون
 • حداقل پروتئین خام : 51- 53
 • حداقل چربی خام: 10%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%