باسلام و احترام. قیمت روز ماهی قزل آلا پرورشی در بازار بعثت، سر استخر و قیمت ماهی قزل آلا در منطقه شرق اصفهان به صورت روزانه در سایت 21 بیضا اصفهان قرار می گیرد.