نمایش دادن همه 3 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

رشد 1کپور بیضا

این خوراک دارای ترکیب یکنواخت در اجزای جیره و داشتن شکل رشد سریع و یکنواخت با ضریب تبدیل مناسب میباشد.  
 • ورزن ماهی:  20 تا  50 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • طول ماهی: زیر 5 سانتی متر
 • سایز خوراک: 2 - 1.5 میلی متر
 • دفعات غذادهی روزانه 6 بار
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین 2 کپور بیضا

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی:  2 تا 5 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • طول ماهی: زیر 5 سانتی متر
 • سایز خوراک: 1 - 1.5 میلی متر
 • حداقل پروتئین خام : 47- 49
 • دفعات غذادهی روزانه 8 بار
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین یک کپور بیضا

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: زیر 2 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • طول ماهی: زیر 5 سانتی متر
 • سایز خوراک: 0.8 - 0.5 میلی متر
 • حداقل پروتئین خام : 47- 49
 • دفعات غذادهی روزانه 10 بار
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%