نمایش یک نتیجه

رشد 1کپور بیضا

56,900 تومان
این خوراک دارای ترکیب یکنواخت در اجزای جیره و داشتن شکل رشد سریع و یکنواخت با ضریب تبدیل مناسب میباشد.  
  • ورزن ماهی:  20 تا  50 گرم
  • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
  • طول ماهی: زیر 5 سانتی متر
  • سایز خوراک: 2 - 1.5 میلی متر
  • دفعات غذادهی روزانه 6 بار
  • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
  • فیبر خام (حداکثر): 2%
  • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
  • رطوبت (حداکثر): 10%