لیست نمایندگان 21 بیضا در سرراسر کشور

نمایندگان فروش محصولات 21 بیضا

شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا در شهرستان اراک 4 نماینده رسمی دارد.

1- جناب آقای شمس الله باقری

تلفن تماس: 9371 861 0918

2- جناب آقای علیرضا خاکی

تلفن تماس: 1351 786 0918

3- جناب آقای ابوالفضل خاکی

تلفن تماس: 9371 861 0918

4- جناب آقای داوود مرتضایی نماینده خمین

تلفن تماس: 9126 866 0918

جناب آقای دکتر فرید رادفر

تلفن تماس: 2276 389 0914

جناب آقای افشین جبار زاده

تلفن تماس: 0124 341 0914

جناب آقای سلیمان نهارده

تلفن تماس: 5236 442 0914

شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا در استان آذربایجان شرقی 3 نماینده رسمی دارد.

1- جناب آقای غلامرضا لیموچی نماینده آذربایجان شرقی

تلفن تماس: 2086 116 0914

2- جناب آقای سینا مهر پرور نماینده شهرستان میانه

تلفن تماس: 0229 423 0914

3- جناب آقای امیر طلوعی نژاد نماینده شهرستان مراغه

تلفن تماس: 3724 321 0914

جناب آقای جعفرنژاد

تلفن تماس: 7520 476 0912

شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا در استان چهارمحال و بختیاری دو نمایندگی رسمی دارد

 

نماینده 1: جناب آقای فرزاد اسلامی

1085 181 0913

نماینده 2: جناب آقای یوسف سلیمیان

8933 510 0913

 

جناب آقای علی فولادوند

9802 368 0916

جناب آقای مقدم

3265 171 0915

شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا در استان زنجان دو نمایندگی رسمی دارد

نماینده1 : جناب آقای حامد سلیمی (نماینده زنجان- ماهنشان)

تلفن تماس: 4355 241 0912

نماینده 2 : جناب آقای مجید زنجانی

تلفن تماس: 6701 541 0912

جناب آقای حمید حمیدی

3892 111 0917

جناب آقای مصطفی محمودی

2527 783 0912

جناب آقای جواد محمد حسینی

5565 189 0919

شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا در استان کردستان دو نمایندگی رسمی دارد

نماینده 1: جناب آقای الیاس حسینی

0523 984 0918

نماینده 2: جناب آقای عبدالله نعیمی

9180 814 0912

جناب آقای رسول کریمی

9947 269 0916

 

1- جناب آقای خادم لو

1920 378 0911

 

2- جناب محمود فلاح

0090 113 0915

 

جناب آقای پارسه

تلفن تماس: 4538 666 0916

جناب آقای گراوند

تلفن تماس: 6501 362 0916

جناب آقای قیصری

تلفن تماس: 0130 282 0913

جناب آقای قلی زاده

تلفن تماس: 0329 121 0911

شرکت تعاونی تولیدی 21 بیضا در شهرستان یاسوج 3 نماینده رسمی دارد.

1- جناب آقای شهباز پاساد

تلفن تماس: 5798 843 0917

2- جناب آقای علی برز رزاقی

تلفن تماس: 1375 187 0917   –   9231 103 0917

3- جناب آقای ولی اله پاساد

تلفن تماس: 6374 145 0917

جناب آقای انوری

تلفن تماس: 6750 250 0913