نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پرواری 4 قزل آلا بیضا

خوراک ماهی پرواری 4 بیضا یا همان g4 بیضا به منظور دوران پرواری ماهی قزل آلا با وزن 400گرم به بالا تولید شده است. غذای ماهی پرواری 4 21 بیضا باتوجه به استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و نیز تامین ریز مغذیهای مورد نیاز ماهی، رشد خوب و ضریب تبدیل کم خوراک در طول دوران پروار ماهی را سبب میگردد.

 • ورزن ماهی: 400 گرم به بالا
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 8-8.2
 • حداقل پروتئین خام : 45
 • حداقل چربی خام: 16%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 3%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.9
 • رطوبت (حداکثر): 10%

پرواری 3 قزل آلا بیضا

قیمت هر کیلو: 17،100

پرواری 3 بیضا یا همان g3 بیضا به منظور دوران پرواری ماهی قزل آلا با وزن 300 تا 400 گرم تولید شده است. غذای ماهی پرواری 3 21 بیضا باتوجه به استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و نیز تامین ریز مغذیهای مورد نیاز ماهی، رشد خوب و ضریب تبدیل کم خوراک در طول دوران پروار ماهی را سبب میگردد.

 • ورزن ماهی: 300 تا 400 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 6.8 - 7
 • حداقل پروتئین خام : 41
 • حداقل چربی خام: 16%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4400
 • فیبر خام (حداکثر): 2.5%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.7
 • رطوبت (حداکثر): 10%

پرواری 2 قزل آلا 21 بیضا

قیمت هر کیلو: 17،100

خوراک ماهی پرواری 2 قزل آلا 21 بیضا به منظور دوران پرواری ماهی قزل آلا با وزن 150 تا 300 گرم تولید شده است. غذای ماهی پرواری 2 بیضا باتوجه به استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و نیز تامین ریز مغذیهای مورد نیاز ماهی، رشد خوب و ضریب تبدیل کم خوراک در طول دوران پروار ماهی را سبب میگردد.

 • ورزن ماهی: 150 تا 300 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 6.2 - 6.4
 • حداقل پروتئین خام : 42
 • حداقل چربی خام: 15.5%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4400
 • فیبر خام (حداکثر): 2.5%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.7
 • رطوبت (حداکثر): 10%

 

پرواری 1 قزل آلا بیضا

پرواری 1 بیضا یا همان g1 بیضا به منظور دوران پرواری ماهی قزل آلا با وزن 75 تا 150 گرم تولید شده است. غذای ماهی پرواری 1 بیضا باتوجه به استفاده از مواد اولیه با قابلیت هضم بالا و نیز تامین ریز مغذیهای مورد نیاز ماهی، رشد خوب و ضریب تبدیل کم خوراک در طول دوران پروار ماهی را سبب میگردد.

 • ورزن ماهی: 75 تا 150 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 4.6 - 4.8
 • حداقل پروتئین خام : 43
 • حداقل چربی خام: 15%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4400
 • فیبر خام (حداکثر): 2.5%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 0.7
 • رطوبت (حداکثر): 10%